Cookies help us provide better user experience. By using our website, you agree to the use of cookies.

Kanserle savaştaki en güçlü silahımız: Gen analizleri

 

Kansere yakalanma olasılığınızdan ailenizdeki kanser yatkınlıklarına, varolan kanser oluşumununun kaynağından gelecekler nesillere aktarılma ihtimali olan kanser hastalıklarına kadar pek çok sorunun cevabını genetik bilimin son dönemde en ciddi gelişen kolu Kanser Genetiği sayesinde öğrenebilirsiniz.

 

Hücreler içindeki DNA yapılarında bulunan genlerin, bu gen yapılarındaki değişimlerin detaylı analizleriyle erişilen sonuçlar, hem önleyici hem de erken teşhisle tedavi edici yaklaşımlarda büyük ilerlemeler kaydedilmesine olanak tanıyor. 

 

Genetiks uzmanlığı ve güvencesiyle, Kanser Genetiği alanındaki en yeni testleri, önleyici ve tedavi edici çözümlere olanak tanıyan sonuçlarıyla  merkezimizde kolayca yaptırabilirsiniz. 

 

Hematoloji ve kanser genetiği

 

Günümüzde, lösemi ve lenfoma gibi hematolojik (kan hücreleri kaynaklı) hastalıklarda genetik testlerin önemi ortaya konmuştur. Yapılan çalışmalarda, bazı genetik bölgelerin incelenmesinin hastalarda tanı konmasını kolaylaştırdığı ve hastalık seyrinin önceden bilinmesini sağladığı kanıtlanmıştır. Bu genetik incelemeler sonucunda, hasta için en doğru olan tedavi şeklinin önceden belirlenebildiği ve hastalığın tekrar aktif hale geldiği kişilerin erken aşamada saptanabildiği gösterilmiştir.

 

Genetiks’te, kemik iliği ve periferik kan örneklerinden sitogenetik analizler uygulanarak kromozomlarda meydana gelen sayısal ve yapısal anomaliler saptanabilir. Moleküler sitogenetik (FISH) analizler kullanılarak, translokasyon, delesyon ve inversiyon gibi değişiklikler  tanımlanabilir. Ayrıca, moleküler genetik analizler yapılarak ABL1, JAK2, FLT3, NPM1 ve MPL vb. gen bölgelerinde meydana gelen mutasyonlar saptanabilir.

 

Onkoloji ve kanser genetiği

Kanser gelişimi ile genetik değişikliklerin bağlantısı uzun yıllardır bilinmektedir. Bu bağlantıyı orataya koymak için yapılan bilimsel araştırmalarda yaşam sırasında kazanılmış olan ve kanserli dokuda meydana gelmiş genetik değişiklikler saptanmıştır. Bu değişiklikler, sonraki nesillere aktarılmamakla birlikte gözlendiği kişide kanser gelişimine neden olmaktadır. 

 

Bazı kanser gruplarında ise ailesel yatkınlık dikkat çekmekte olup bunlarla bağlantılı genetik bölgelerin incelenmesi ve genetik değişimlerin saptanması risk altındaki kişilerin belirlenebilmesi açısından son derece önemlidir. Ayrıca, her iki kanser grubunda gözlenen bu genetik değişikliklerin aynı zamanda hastalığın seyri ve doğru tedavi yönteminin belirlenmesi gibi konularda da yol gösterici olduğu kanıtlanmıştır.