Merkezimiz, 1998 yılında yürürlüğe giren “Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi Yönetmeliği” içerisinde yer alan yükümlülükleri yerine getirerek Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmıştır. Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi kalıcı ruhsatına sahip olan merkezimiz aşağıdaki alanlarda çalışmaya hak kazanmıştır.

  • Sitogenetik 
  • Moleküler Sitogenetik
  • Moleküler Genetik

* Merkezimize ait Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi Ruhsatı ve Mesul Müdür Belgesi’ni görmek için resimlere tıklayınız.