Ahmet Eren SAYIN
(Genel Müdür – Yönetici Ortak)

Yrd. Doç. Dr. Hakan BERKİL
(Medikal Direktör – Kurucu Ortak)

Dr. Y. Hakan ÖZÖN
(Bilim ve Laboratuvar Direktörü – Kurucu Ortak)

Hüseyin KARADAYI
(AR-GE Müdürü – Yönetici Ortak)