links-farmakogenetik
Farmakogenetik Mikrosite

İlaçların metabolize edilerek vücuttan atılmasında rol alan genetik yapılardaki genetik farklılıklar ilaçların yararlılığı ve yan etkileri üzerinde etkilidir. Bu nedenle, tedavi öncesinde uygulanan farmakogenetik testler ile doz ayarlamaları yapılabilmekte ve aşırı duyarlılık, tedaviye yanıt vermeme ve belirgin yan etkilerin görülmesi gibi durumlar önceden belirlenebilmektedir.

Merkezimizde, günümüzde tedavi amacıyla yaygın olarak kullanılan warfarin ve klopidogrel ile birçok antipsikotik ilacın vücuttaki etkileri üzerinde rol alan CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 ve 5-HTT gibi gen bölgeleri moleküler genetik analizler ile incelenebilmektedir.

Ayrıca, son yıllarda kanser tedavisinde kullanılmak amacıyla yeni ilaçlar geliştirilmiş olup bunlar daha çok hedefe yönelik tedavide kullanılmaktadır. Kanser tedavisinde önemli faydalar sağlayan bu ilaçların hangi hastalarda etkili olacağının belirlenmesinde de farmakogenetik testler önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle; meme, kolon, akciğer kanserleri ve GIS tümörleri ile malign melanom tedavisi için geliştirilmiş olan yeni ilaçların kullanımı öncesinde genetik testlerin yapılması standart hale gelmiştir.

Klinisyenler tarafından sıklıkla istenen HER2, ALK-EML4, ROS1, PDL1&2, EGFR, KRAS, NRAS, BRAF, C-KIT ve PDGFRA mutasyonlarının belirlenebilmesi için gerekli olan farmakogenetik testler merkezimizde uygulanmaktadır.

Whatsapp

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH