Next generation sequencing (NGS) adı verilen yeni teknoloji 2014 yılı sonlarından itibaren embriyolarda genetik tanı (PGT) amacıyla kullanılmaya başlanmış ve hızlıca yaygınlaşmıştır.

NGS tekniği kullanılarak embriyolarda 24 kromozom incelemesi yapılmasının diğer yöntemlere göre bir takım avantajları bulunmaktadır. Özellikle, bu yöntem ile mozaik embriyoların tanımlanabilme ihtimalinin daha yüksek olduğu bildirilmiştir. Ayrıca, BAC veya oligo tabanlı probların kullanıldığı array CGH yöntemlerinde kullanılan problardan kaynaklanan bir takım sıkıntılar çok daha az gözlenmektedir.

Dünyada ilk olarak Illumina tarafından geliştirilmiş olan VeriSeq kiti ile gerçekleştirilen ve NGS PGS adı verilen bu yöntem ile ilgili önemli bilgileri sizlerle paylaşmak için hazırlamış olduğumuz “NGS PGS Broşür’üne” ulaşmak için lütfen tıklayınız.