Mikroarray tabanlı Human Papilloma Virus (HPV) tanı kitleri dünyada birçok merkez tarafından uzun zamandır kullanılmakta olup yüksek spesifikliğe ve duyarlılığa sahip olmaları nedeniyle tercih edilmektedirler. Bu kitler, yüksek spesifikliğinin (%100) ve sensitivitesinin (%99) yanısıra klinik olarak anlamlı olan HPV tiplerinin çoğunu (35 farklı tip) swab, ThinPrep, SurePath, parafin doku, hücre süspansiyonu gibi birçok farklı örnekten tanımlayabilmektedir.

Uygulanan teknik ile virus yapısında çok iyi korunmuş olarak bulunan L1 bölgesinin içerisinde yeralan 450 bp lik bir fragman PCR  ile çoğaltılarak farklı HPV genotipleri tanımlanır. L1 dizisi her bir bireysel HPV tipi arasında küçük farklılıklar gösterir ve bu da tanıda spesifikliği sağlar. Spesifik problar ile küçük farklılıklar incelenerek hem viral DNA tanımlanır hem de HPV virusunun genomik yapısı belirlenir.

HPV tanımlamasında çok etkin ve kolay bir sistem olan bu yöntem sonuçların güvenilirliğini sağlamak için birden çok moleküler belirteci(internal kontrol) eş zamanlı olarak kullanır. Sistem, çalışma protokolü ve değerlendirme açısından klasik mikroarray sistemlerine göre çok daha basittir.

Çip sistemin diğer yöntemlere göre önemli avantajları mevcuttur:

  • Standardize kapalı bir sistem olması
  • IVD onaylı HPV tanı kitlerinin bulunması
  • 35 farklı HPV tipinin tanımlanabilmesi
  • %99 sensitiviteye sahip olması
  • Spesifitesinin %100 olması