Genetik danışma, kalıtsal bir hastalık taşıyan veya taşıma riski bulunan kişilere ve bu kişilerin akrabalarına hastalığın seyri ve tedavi yöntemleri, tekrarlama riskleri ve çözüm yolları ile ilgili bilgi verilmesidir. Danışma veren kişi bir genetik uzmanı olabileceği gibi bu konuda eğitim almış diğer uzmanlık alanlarındaki doktor, biyolog ve psikolog da olabilir. Genetik danışman olarak adlandırılan bu kişilerin öncelikli görevi aileye üzerinde tartışılan hastalıkla ilgili bilgileri doğru ve tam olarak aktarmak ve çözüm yolları sunmaktır. Bu nedenle hiçbir zaman genetik danışma yönlendirici olmamalıdır. Aksine tüm bilgiler kişi veya kişilerin anlayabileceği şekilde anlatılmalı ve karar ilgili kişiler tarafından verilmelidir..

 

Genetik Danışma Endikasyonları
•    Genetik veya kalıtsal bir hastalık veya hastalık taşıyıcılığı
•    Genetik hastalığı olan çocuk veya çocukların bulunması
•    Tekrarlayan gebelik kayıpları
•    Teratojen bir ajan ile karşılaşma
•    İleri anne yaşı (≥35)
•    Akrabalık
•    İnfertilite
•    Gebelikte bebekte problem saptanması

 

Merkezimizde, yukarıda belirtilen endikasyonlardan birisinin bulunması halinde bir tıbbi genetik uzmanı tarafından gerekli bilgiler alınarak değerlendirme yapılmakta ve sonrasında da genetik danışma eşliğinde tekrarlama riskleri ve çözüm önerileri aktarılmaktadır.

Whatsapp

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH