Teknolojik gelişmelerin çok hızlı gerçekleştiği günümüzde bu gelişmelerin en çok gözlendiği alanlardan birisi tıp bilimidir. Tıp alanları içerisinde de özellikle genetik biliminde her geçen gün farklı bilgiler ortaya konmakta ve bu bilgiler tanı ve tedavi amacıyla hastalarda kullanılmaya başlanmaktadır.

Genetik alanında sağlanan gelişmeler sonrasında birçok hastalığın oluşumunda genetik yapıdaki değişikliklerin etken olduğu saptanmıştır. Genetik yapıda meydana gelen bu değişiklikler sonucu oluşan hastalıkların sonraki nesillere aktarılma riski olduğu için doğru ve erken tanı önemlidir. Ayrıca, önleyici ve tedavi edici yöntemlerin geliştirilebilmesi ve gerekli stratejilerin belirlenebilmesi için gereklidir.

Genetik hastalıkların tanısı, anlamlı derecede morbidite ve mortaliteye yol açması nedeniyle de önemlidir. Bu tür hastalıklara sahip ailelerde; doğum sonrası ve öncesi evrede tanı konması, taşıyıcı kişilerin belirlenmesi ve genetik danışma ile kişilerin bilgilendirilmesi gereklidir. Bu da, hastalığa neden olan genetik değişimlerin DNA testleri ile ortaya konması sonrasında mümkündür.

Günümüzde; birçok kalıtsal hastalık, gebelik sonrası dönem ile prenatal ve preimplantasyon dönemde saptanabilmektedir. Ancak, genetik hastalıkların tanısı için gerekli tüm testlerin tek bir merkezde yapılabilmesi hastalık sayısının çok fazla olması nedeniyle teknik olarak mümkün olmamaktadır. Bu nedenle, özellikle nadir genetik hastalıkların tanısı konusunda günümüzde dahi ciddi sıkıntılarla karşılaşılmaktadır.

Klinisyenlerin ve hastaların genetik tanı konusunda karşılaştıkları zorlukların farkında olan ve bu nedenle genetik alanındaki gelişmeleri dünya ile aynı anda uygulamak amacıyla 2006 yılında kurulmuş olan merkezimiz, alanında uzmanlaşmış personeli ile sürekli kendini geliştirmeyi, kaliteli ve güvenilir hizmet vermeyi amaçlamakta olup aşağıdaki alanlarda hizmet vermektedir.

 • Klinik Genetik 
 • Genetik Danışma 
 • Sitogenetik 
 • Moleküler Sitogenetik (FISH) 
 • Moleküler Genetik 
 • Kanser Genetiği 
 • Farmakogenetik 
 • Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT)
 • Spor Genetiği
 • Nutrigenetik
 • NIPT
Whatsapp

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH