links-farmakogenetik
Farmakogenetik Mikrosite

Farmakogenetik; kişilerin ebeveynlerinden aldıkları genetik yapılarında bulunan varyasyonlar nedeni ile ilaçlara karşı verdikleri yanıtlardaki değişiklikleri inceler. İlaçların metabolize edilmesinde rol alan genetik bölgelerdeki farklılıklar kişilerin ilaca yanıt verip vermeyeceğini, yan etkilerin şiddetini veya yan etkilerin ortaya çıkıp çıkmayacağını belirlemektedir.

Kardiyovasküler hastalıklarda çok sık kullanılan warfarin (Kumadin) ve klopidogrel (Plavix) tedavisi öncesinde yapılan genetik testlerle ilaç sensitiviteleri önceden belirlenebilmektedir.

Psikiyatrik hastalıklarda kullanılan ilaçlar hastaların sadece bir kısmında etkili olmakta ve bir kısmında da ciddi yan etkilere neden olmaktadır. Bu ilaçların kullanımı öncesinde de farmakogenetik testler uygulanarak hem doğru tedavi verilebilmekte hem bu tür hastalıklarda çok önemli olan zaman kaybı önlenebilmekte hem de yan etkilerin önüne geçilebilmektedir. Çıkan sonuçlara göre doz ayarlamaları yapılabilmektedir.

Ayrıca, hematolojik hastalıklar ile diğer kanser türlerinin tedavisi için son yıllarda geliştirilen ve hedefe yönelik tedavi olarak adlandırılan ilaçların kullanımı öncesinde mutlaka genetik testlerin uygulanması gerekmektedir. Hastanın, hedefe yönelik bu tedavilerden fayda görüp görmeyeceği yapılan genetik incelemeler sonrasında ortaya konabilmektedir. Günümüzde; özellikle  AML, KML, eozinofili ile giden sendromlar, mast hücreli lösemi gibi hematolojik hastalıklar ile meme, kolon, akciğer kanserleri, GIS tümörleri ve malign melanom hastalarında farmakogenetik testler tedavi protokollerinin belirlenmesinde önemli yer tutmaktadır.

Merkezimizde, kişiye özel tedavi seçeneklerinin belirlenebilmesi için klinisyenler tarafından sıklıkla istenen farmakogenetik testlerin tümü uygulanabilmektedir. İstenmesi durumunda, bu testler panel olarak daha uygun maliyetlerde yapılabilmektedir.

Whatsapp

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH