2017 yılı Kras, Nras ve Braf Akreditasyonu

Merkezimiz, 2017 yılında KRAS analizinin yanısıra NRAS ve BRAF için de “UK NEQAS” tarafından her yıl gerçekleştirilen kalite kontrol çalışmalarına katılmış ve sertifika almaya hak kazanmıştır.

2017 yılı Sertifika Kapsamı

  • KRAS mutasyon analizi (kodon 12, 13, 59, 61, 117 ve 146)
  • NRAS mutasyon analizi (kodon 12, 13,

European Commission – Lung Card Rise Projesi

Merkezimiz; Avrupa Birliği’nin en büyük araştırma ve innovasyon programı olan Horizon 2020 çerçevesinde desteklenen “Lung Card Rise Project (Blood test for clinical therapy guidance of non-small cell lung cancer patients)” adlı projeye 2016 yılında dahil olmuştur. Kit geliştirmedeki deneyimi nedeniyle proje içerisinde konu ile ilgili sistemin geliştirilmesi alanında ana yürütücü merkezlerden bir tanesi olarak kabul edilmiştir.

Tüm Ekzom ve Genom Dizileme (WES)

Genetik hastalıkların tanısında Yeni Nesil Sekanslama (Next Generation Sequencing-NGS) cihazlarının kullanılmaya başlanmasından sonra “whole exom sequencing (tüm ekzom sekanslama)” adı verilen analiz yöntemi bu cihazlara adapte edilmiş ve geliştirilmiştir. Tüm ekzom sekanslama yöntemi ile insan genomunda ekzon adı verilen bölgelerin tamamına yakınının incelenmesi hedeflenmektedir. Bu yöntemle; diğer NGS testlerine benzer olarak ekzom sekanslama çalışmalarında da  hızlı sonuç alma ve uygun maliyetlere bu testlerin gerçekleştirilebilmesi mümkün olmuştur.

CEQAS – NGS PGS 24 Kromozom Pilot Çalışma

Merkezimiz; “Cytogenetic External Quality Assessment Service (CEQAS)” tarafından, embriyolarda next generation sequencing (NGS) yöntemi ile 24 kromozom taraması (PGS) için gerçekleştirilen “2016 PGD Blastomere / Trophectoderm array/NGS for aneuploidy pilot” çalışmasına dahil olmuştur. Çalışma sonrasında, CEQAS tarafından gönderilen 3 farklı örnek üzerinde NGS PGS çalışmalarını gerçekleştirerek rapor halinde geriye göndermiştir. Açıklanan çalışma sonuçlarına göre, merkezimiz analizlerin doğruluğu açısından tam puan almıştır.

Array CGH ile Moleküler Karyotipleme (aCGH)

Kromozom analizi ile saptanması mümkün olmayan kromozomal hastalıkların tanımlaması (mikrodelesyon sendromları vb) ve kromozomal bozuklukların hızlı değerlendirilmesi amacıyla günümüzde aCGH tekniği kullanılmaktadır. Ayrıca, kromozom analizinde saptanmış ancak tanımlanamamış kromozomal hastalıkların tanımlanabilmesi içinde kullanılmaktadır.

Ayrıca, ilk trimester gebelik kayıplarının %60-70’inde anöploidi, triploidi ve uniparental dizomi (UPD) gibi kromozomal bozukluklar saptanmaktadır. Klasik sitogenetik yöntemler kullanılarak gebelik kayıplarına ait doku örneklerinden yapılan kromozom analizlerinde hücre kültüründe başarısızlık,

Array Chip Yöntemi ile HPV DNA Testi

Mikroarray tabanlı Human Papilloma Virus (HPV) tanı kitleri dünyada birçok merkez tarafından uzun zamandır kullanılmakta olup yüksek spesifikliğe ve duyarlılığa sahip olmaları nedeniyle tercih edilmektedirler. Bu kitler, yüksek spesifikliğinin (%100) ve sensitivitesinin (%99) yanısıra klinik olarak anlamlı olan HPV tiplerinin çoğunu (35 farklı tip) swab, ThinPrep, SurePath, parafin doku, hücre süspansiyonu gibi birçok farklı örnekten tanımlayabilmektedir.

2016 yılı Kras, Nras ve Braf Akreditasyonu

Merkezimiz, 2016 yılında KRAS analizinin yanısıra NRAS ve BRAF için de “European Society of Pathology” tarafından her yıl gerçekleştirilen kalite kontrol çalışmalarına katılmış ve sertifika almaya hak kazanmıştır.

2016 yılı Sertifika Kapsamı

  • KRAS mutasyon analizi (kodon 12, 13, 59, 61, 117 ve 146)
  • NRAS mutasyon analizi (kodon 12,

İnfertilite Testleri

Günümüzde; kromozom analizi, trombofili ve kardiyovasküler risk paneli, Y mikrodelesyon analizi, sperm FISH ve fragmantasyon testi, Y mikrodelesyon analizi, FSHB mutasyon analizi gibi incelemeler infertilite (kısırlık) saptanan çiftlerde birçok doktor tarafından sıklıkla istenmektedir. Merkezimizde, bu testler ile ilgili tüm incelemeler yapılabilmekte olup uygun maliyetlerle hastalara sunulmaktadır. Ayrıca, tüm bu testler 10-15 günlük süre içerisinde sonuçlandırılmakta ve rapor sonrasında genetik olarak problem saptanan kişilere ücretsiz genetik danışma verilmektedir.

OGT European Group Meeting 2016

Doktorumuz Y. Hakan ÖZÖN 26 Şubat 2016 tarihinde Oxford Gene Technology (OGT) firmasının davetlisi olarak Stuttgart’da gerçekleştirilen “OGT European Group Meeting 2016” toplantısına konuşmacı olarak katılmıştır.

Toplantıda, avrupa’nın farklı ülkelerinden gelen Genetik Uzman’larına “Analysis of human blastocyst with use EmbryoScreen microarray: data and analysis experiences of 3.150 embryos” başlığı altında Tüp bebek hastalarında array comperative genomic hybridization (aCGH) ile Preimplantasyon Genetik Screening (PGS) uygulaması konusunda bilgiler vermiştir.

4. Acıbadem Kadın Doğum Günleri

Merkezimiz, 10 Nisan 2016 tarihinde Wyndham Grand İstanbul Levent Otel’de dördüncüsü düzenlenen Acıbadem Kadın Doğum Günleri’nde Genetik standı ile yer almış ve Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen doktorlara tüp bebek uygulamalarında kullanıma giren yeni teknolojiler ve testler konusunda bilgiler aktarmış ve tecrübelerini paylaşmıştır.

NGS PGS brosuru

Next generation sequencing (NGS) adı verilen yeni teknoloji 2014 yılı sonlarından itibaren embriyolarda genetik tanı (PGT) amacıyla kullanılmaya başlanmış ve hızlıca yaygınlaşmıştır.

NGS tekniği kullanılarak embriyolarda 24 kromozom incelemesi yapılmasının diğer yöntemlere göre bir takım avantajları bulunmaktadır. Özellikle, bu yöntem ile mozaik embriyoların tanımlanabilme ihtimalinin daha yüksek olduğu bildirilmiştir. Ayrıca, BAC veya oligo tabanlı probların kullanıldığı array CGH yöntemlerinde kullanılan problardan kaynaklanan bir takım sıkıntılar çok daha az gözlenmektedir.

ASCO poster – Kras ve Nras Türkiye Verileri

Metastatik kolorektal kanser (mKRK) saptanmış olgularda 2015-2016 yılları arasında merkemizde gerçekleştirilmiş olan Kras ve Nras mutasyon analiz verileri 2016 yılında 3-7 Haziran tarihleri arasında American Society of Clinical Oncology (ASCO) tarafından Chicago’da düzenlenen kongrede “Molecular analysis of Kras and Nras mutations in a series of 720 patients for guiding the treatment of metastatic colorectal cancer in Turkey”

Recombine Taşıyıcılık Testi

Recombine Taşıyıcılık Testi, tarama testi olarak dizayn edilmiş bir panel olup özellikle göreceli olarak sık gözlenen hastalıkların ve bu hastalıklara neden olan genetik bölgelerdeki mutasyon adı verilen değişimleri taşıyan kişilerin tanımlanması amacıyla geliştirilmiştir. İçerdiği bölgeler nedeniyle direk hastalık tanısı için kullanılması önerilmemekle birlikte bazı ailerde bu amaçla da kullanılabilmektedir.

Recombine Taşıyıcılık Testi, tarama testi olma özelliği nedeniyle öncelikle şu gruplarda kullanılmaktadır:

  • Akraba evliliği öncesi
  • Akraba evliliği sonrası
  • Gebelik planlaması öncesi
  • Tekrarlayan gebelik kayıpları sonrası
  • IVF öncesi

Panelin en büyük avantajı,

Genetiks ve Centogene İşbirliği

Centogene AG, Almanya ve Genetiks, Türkiye stratejik işbirliğini duyurmaktan mutluluk duyarız. Bu işbirliğinin amacı; hastaların karşılanamayan genetik test ihtiyaçlarının giderilmesidir.

CENTOGENE; tanı test hizmetlerindeki profesyonel ve küresel deneyimini, Genetiks’in bölgesel ve hedef odaklı deneyimleri ile birleştirecektir. Bu işbirliği her iki şirketin, hastalıkların tanı şüreçlerini hızlandırmalarına ve tedavi alternatiflerine ilişkin daha detaycı kararlar verebilmelerine olanak sağlayacaktır.

Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT) El Kitabı

Teknolojik gelişmelerin çok hızlı gerçekleştiği günümüzde bu gelişmelerin en çok gözlendiği alanlardan birisi tıp bilimidir. Tıp alanları içerisinde de özellikle genetik biliminde her geçen gün farklı bilgiler ortaya konmakta ve bu bilgiler tanı ve tedavi amacıyla hastalarda kullanılmaya başlanmaktadır.

Genetik alanında ortaya konan yeniliklerin ve gelişmelerin çok hızlı olması nedeniyle özellikle hastaların bu konudaki bilgilere ulaşması ve takip etmesi son derece güç hale gelmiştir.

Spor Performans Testleri

Yapılan bilimsel çalışmalar sonrasında kas yapısı ve kardiyovasküler kapasite ile ilişkili bazı genler saptanmış olup yapılan genetik testler ile kişinin spor performansı ile yatkın olduğu spor branşları belirlenebilmektedir.

Günümüzde; kas yapısının belirlenmesi için ACTN3 gen bölgesi incelenirken kardiyovasküler kapasitenin ortaya konabilmesi için de ACE gen bölgesindeki gen değişimleri değerlendirilmektedir.

ACTN3 geninin 577.

Prosigna Meme Kanseri Testi

Prosigna, PAM50 olarak adlandırılan 50 farklı gen bölgesinin ekspresyonunun incelenmesini içermektedir. İnceleme sonrasında, meme kanserinin dört alt gruptan hangisi ile uyumlu olduğunu belirler ve prognoz konusunda bilgi verir.

Prosigna Meme Kanseri Gen Testi, tümör büyüklüğü ve nodal duruma göre 10 yıllık süreç içerisinde hastalığın tekrarlama riski konusunda bilgi verir ve hastaların risk açısından düşük,

RASyonel Projesi Hayata Geçti

Rasyonel Projesi; KRAS ve NRAS testi yapılamayan merkezlerde tedavi gören metastatik kolorektal kanser (mKRK) hastalarının RAS testine ulaşabilirliğini arttırmayı amaçlamakta ve bu çalışmalara bilimsel ve teknik destek vererek test kalitesi ve güvenilirliğini arttırmayı hedeflemektedir.

Metastatik kolorektal kanser (mKRK) hastalarının tedavisinde Panitumumab (Vectibix) gibi monoklonal antikorlarların kullanımı günümüzde en etkili tedavi yöntemlerinden birisi haline gelmekle birlikte sadece KRAS ve NRAS DNA testleri normal bulunan hastalara önerilmektedir.

Kişiye Özel Tedavi Seçenekleri

İlaçların metabolize edilmesinde rol alan olan genetik yapılardaki farklılıklar ilacın yararlılığı ve yan etkileri üzerinde etkilidir. Günümüzde uygulanmakta olan genetik testler ile ilaç sensitiviteleri ve kanser hastalarındaki etkin tedaviler önceden belirlenebilmektedir.

Lösemi ve lenfoma gibi hematolojik hastalıklarda yapılan genetik incelemeler neticesinde hastalarda uygulanacak tedavi şekli belirlenebilmektedir. En yeni tedavi protokollerinden biri olan anti-EGFR tedavisinin (tirozin kinaz inhibitoru ilaclar ve monoklonal antikorlar) (imatinib,

Whatsapp

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH